• Bądź blisko najswieższych informacji

Czy nowe technologie mogą zmodyfikować relacje międzyludzkie?

Czy nowe technologie mogą zmodyfikować relacje międzyludzkie?

Dziś korzystanie z Internetu wydaje się nam czymś oczywistym. To właśnie za jego pośrednictwem nie tylko robimy zakupy, ale również podtrzymujemy relacje z naszymi znajomymi. Niekiedy nawiązujemy nawet zupełnie nowe, często dość intymne znajomości. Codzienne aktywności sprawiają przy tym, że rzeczywistość wirtualna i analogowa zaczynają się przenikać, a granica między tym co online i offline jest coraz trudniejsza do wskazania.

Świat bez barier dzięki Internetowi

Trudno nie zgodzić się z tym, że z powszechnym dostępem do Internetu wiąże się obecnie szereg korzyści o charakterze społecznym. Co więcej, naukowcy prognozują, że cyfrowa rewolucja, której jesteśmy dziś świadkami, może być znacznie bardziej przełomowa niż rewolucja przemysłowa z dziewiętnastego wieku. Wirtualna rzeczywistość sprawia też, że zaczynamy radzić sobie z barierami ludzkimi, społecznymi i geograficznymi, które jeszcze nie tak dawno wydawały się niemożliwe do pokonania. Internet to przecież dostęp do wiedzy i informacji, które w wielu rejonach świata były zarezerwowane jedynie dla nielicznych.

Internet i wyzwania etyczne

Internet w bardzo istotny sposób wpływa na sposób postrzegania tego, co jest dopuszczalne, a co nie uchodzi. Co więcej, sieć w wyraźny sposób zmienia nasze myślenie. Jest w stanie ingerować tak w naszą osobowość, jak i tożsamość i często sprawia, że na nowo definiujemy to, co jest akceptowalne. W rezultacie rewolucja cyfrowa staje się zagadnieniem, z którym musi mierzyć się zarówno psychologia, jak i nauki humanistyczne. Już samo korzystanie z Internetu ma wpływ na to, jak definiujemy to, co etyczne oraz to, co nieetyczne. Internauci w przestrzeni wirtualnej stają się więc bardziej egoistyczni, a jednocześnie mają tendencję do myślenia zindywidualizowanego. Choć więc mamy do czynienia z normami etycznymi i społecznymi, które spajają społeczeństwo, w sieci w najlepszym wypadku ulegają one zniekształceniu, niekiedy zaś po prostu przestają istnieć.

media społecznościowe

Przed osobami korzystającymi z sieci pojawiają się nowe możliwości, a sama wirtualna przestrzeń staje się miejscem, w którym brak norm. Niestety, może mieć to poważne konsekwencje, internauta przyjmujący, że dozwolone jest wszystko to, co jest dobre dla niego, staje się jednocześnie osoba wspierającą nienawiść i agresję jako sposób przekonywania do swoich racji. Na granicy dwóch światów Internet coraz częściej jest definiowany jako tak zwana przestrzeń codziennego funkcjonowania, a więc w sposób, który jeszcze niedawno był charakterystyczny przede wszystkim dla świata analogowego. Jest to szczególnie charakterystyczne dla najmłodszych z jego użytkowników. Co więcej, najmłodsi często uważają sieć za odrębną rzeczywistość, w które obowiązują też inne normy etyczne i moralne. Tu warto wspomnieć również o badaniach dotyczących kłamstwa, okazało się bowiem, że komunikując się za pośrednictwem poczty elektronicznej mamy większą skłonność do konfabulowania niż w realnym świecie.

Dla Internetu charakterystyczne jest również to, że wyraźnie przesuwa on granicę tych zachowań, na które istnieje przyzwolenie, a tym samym sprawia, że dopuszczalne staje się formułowanie sądów kategorycznych i radykalnych. Co ciekawe, nie wszyscy użytkownicy sieci mają takie same skłonności do zachowań patologicznych. Najczęściej są one typowe dla osób agresywnych i nieśmiałych w realnym świecie. Jak zmienia się świat poprzez Internet? Trudno polemizować z osobami, które uważają, że Internet jest w stanie doprowadzić do istotnej zmiany w myśleniu na temat tego, co etyczne i moralnie dopuszczalne. Przynajmniej po części jest to przy tym konsekwencja specyfiki komunikacji, z jaką mamy do czynienia w sieci.

Udostępnij:

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Oferty pracy w Krakowie:

Zobacz