• Bądź blisko najswieższych informacji

Doktorat - Twój klucz do świata biznesu

Doktorat - Twój klucz do świata biznesu

Młodzi naukowcy nie muszą już wybierać pomiędzy rozwojem w ramach pracy jednostek naukowych a pracą z przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii. Obecnie granica pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami powoli się zaciera, a to dzięki zrewolucjonizowaniu programów studiów doktoranckich. Dzieje się to nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Zgodnie z założeniami wprowadzanych zmian nauka ma przede wszystkim służyć praktyce, a więc odpowiadać bezpośrednio na potrzeby praktyki, wpływając na rozwój gospodarczy. Rodzi to potrzebę zmiany modelu kształcenia młodych adeptów nauki na poziomie doktorantury.

Coraz bliżej biznesu

Masowa produkcja opracowań teoretycznych i badań naukowych, nie będących bezpośrednia odpowiedzią na potrzeby rynku, przechodzi do przeszłości. Teraz doktorant ma wykazywać się przedsiębiorczością, kreatywnością i oczywiście wytrwałością w dążeniu do osiągnięcia długoterminowych celów. Zadaniem współczesnego doktoranta jest przede wszystkim zdobywanie wiedzy dzięki realizowaniu indywidualnych, innowacyjnych projektów badawczych, których wyniki muszą odpowiadać międzynarodowym wymaganiom jakościowym. Prace te muszą mieć również praktyczny wymiar - cenione jest równoległe opracowywanie rozwiązań pozwalających wprowadzić efekty pracy badawczej do praktyki, a przez to przełożenie ich na wyniki gospodarcze. Doktoranci muszą więc już na etapie studiów ściśle współpracować ze światem biznesu. Tak dzieje się już w krajach Europy Zachodniej - w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii - tam młodzi doktorzy są rozchwytywani na rynku pracy.

 

Fundusze Europejskie dla firm - województwo Lubelskie

 

Nowe programy studiów doktoranckich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współpracując z przedstawicielami środowiska akademickiego, naukowego a także przy udziale przedstawicieli organizacji pracodawców opracowuje nowe programy studiów doktoranckich, zgodnie ze stawianymi młodym naukowcom wymaganiami. Po wdrożeniu tych programów uczelnie będą mogły się starać o dofinansowanie z programu "Wiedza Edukacja Rozwój". Raport „Wykorzystanie zasad dla innowacyjnego szkolenia doktoranckiego jako narzędzia do kierowania reformami kształcenia doktoranckiego w Europie” jasno wskazuje na konieczność dążenia do zacieśnienia współpracy nauki z przemysłem oraz innymi sektorami zatrudnienia. Co więcej, wskazuje na konieczność współpracy między uniwersytetami oraz zwiększenie ilości badań interdyscyplinarnych.

Zespoły międzynarodowe

Umiędzynarodowienie studiów doktoranckich to duże wyzwanie dla polskich uczelni. Obecnie jest mowa nawet o stworzeniu "doktoratu europejskiego". Jego model opracowują środowiska naukowe i akademickie z różnych krajów Europy. Mimo, iż prace nad "doktoratem europejskim" są w toku, studenci studiów doktoranckich już teraz mają wiele możliwości pracy w międzynarodowych projektach naukowych. W Polsce realizowane są one przez Fundację Na Rzecz Nauki Polskiej, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. Dostępne są cztery programy dla młodych naukowców:

  1. Międzynarodowe Agendy Badawcze - ośrodki naukowe z Polski realizujące projekty badawcze we współpracy z jednostkami z innych krajów mogą dzięki niemu otrzymać stosowne wsparcie finansowe.
  2. TEAM - dzięki temu programowi młodzi uczeni mają możliwość udziału w projektach badawczych, prowadzonych pod kierownictwem autorytetów z całego świata, prowadzonych w Polsce.
  3. TEAM TECH - to program dla studentów, doktorantów i młodych doktorów. W jego ramach, podobnie jak w programie TEAM, młodzi naukowcy mają możliwość pracy badawczej pod kierownictwem doświadczonych uczonych, którzy przysłużyli się współpracy nauki z gospodarką.
  4. HOMING - to program oferujący wsparcie dla młodych naukowców polskiego pochodzenia, którzy mieszkają i pracują za granicą lub mają przerwę w pracy badawczej. Umożliwia pracę naukową w jednostkach naukowych i firmach na terenie Polski. Dostępne są trzy typy wsparcia w ramach tego programu:
  • HOMING - jest to grant w wysokości 800 tysięcy złotych na realizacje projektu, który ma charakter dwuletniego stażu podoktorskiego. Wsparcie przeznaczone jest dla młodych powracających z zagranicy, by zaangażować się w pracę naukową w kraju.
  • POWROTY - to grant o wartości również 800 tysięcy złotych, przeznaczony dla osób, którzy na wczesnym etapie przerwali karierę naukową na rzecz pracy w innym sektorze lub ze względu na macierzyństwo lub ojcostwo.
  • FIRST TEAM - to grant o wartości 2 milionów złotych. Przeznaczony jest na założenie i prowadzenie prac zespołu badawczego. Okres finansowania wynosi w tym przypadku trzy lata, przy czym istnieje możliwość przedłużenia na dodatkowy rok.

Udostępnij:

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Oferty pracy w Krakowie:

Zobacz