• Bądź blisko najswieższych informacji

W jakich przypadkach wymagane są karty charakterystyki substancji chemicznej?

W jakich przypadkach wymagane są karty charakterystyki substancji chemicznej?

Karty charakterystyki substancji chemicznej to dokumenty, które są wystawiane przez producentów substancji chemicznych, które to zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne substancje. Obowiązek wystawienia takiej karty oraz jej przekazania razem z substancją wszystkim użytkownikom oraz dystrybutorom wynika z REACH (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1907-2009). To rozporządzenie określa, w których przypadkach należy kartę opracować oraz także co się na niej powinno znajdować. Bardzo ważna jest świadomość tego, że karty charakterystyki substancji chemicznej dotyczą jedynie substancji niebezpiecznych, a nie w ogóle wszelkich chemicznych substancji. Dlatego też w przypadku innych substancji niż substancje niebezpieczne producent nie musi w żadnym wypadku wystawić karty charakterystyki, a sami użytkownicy substancji nie mogą kompletnie tego wymagać. Doskonale o tym wie firma która specjalizuje się w kartach charakterystyki substancji chemicznej.

3 przypadki, w których karty charakterystyki substancji chemicznej są obowiązkowe

Użytkownikiem chemicznych substancji jest każdy z nas. Spotykamy się na co dzień z niebezpiecznymi środkami, takimi jak chociażby środki do dezynfekcji. W przypadku niebezpiecznych środków używanych w domowych celach, producent jak najbardziej ma obowiązek przedstawienia na etykiecie opakowania wszelkie informacje ważne pod kątem użytkowania bezpiecznego konkretnego środka. Jednak nie ma obowiązku sprzedawania środka razem z kartą charakterystyki.

Całkiem inaczej sytuacja wygląda podczas wykorzystania niebezpiecznych substancji w firmach. Wówczas producent obowiązkowo musi przekazać kartę charakterystyki razem ze sprzedawaną konkretną substancją. Jednak użytkownik substancji ma obowiązek pozyskania od samego producenta karty charakterystyki i jej stosowania. Cóż to oznacza? Chodzi o dwa główne przypadki, które umówimy.

Pierwsza to substancja niebezpieczna jako surowiec użytkowany do produkcji wyrobu. W przypadku substancji stosowanej jako składnika gotowego wyrobu, producent pod uwagę musi wciąż cały skład chemiczny substancji oraz odnieść go do prawnych wymagań, które to obowiązują dla wyrobów, które wytwarza. Dyrektywy zawierają wprost zakaz stosowania co po niektórych substancji w sprzęcie elektrycznym, zabawkach czy też w wyrobach medycznych. Poza zakazem stosowania co po niektórych substancji, producent ma obowiązek umieszczenia na swoich wyrobach czy też w dokumentach wszelkich informacji o związkach uczulających. To czy sam związek o stosowaniu ograniczonym znajduje się w wyrobie ustalić można właśnie z samej karty charakterystyki substancji chemicznej.

W związku z powyższym stosowanie kart charakterystyki jest zatem niezbędne przy nadawaniu oznaczeń CE na wyroby, które podlegają pod konkretne europejskie dyrektywy.

Drugim przypadkiem, który należy rozpatrzyć są wszelkie obowiązki pracodawcy, które pracownicy w firmie użytkują niebezpieczne substancje. Zgodnie z obowiązującym kodeksem pracodawca musi jak najbardziej prowadzić wykaz niebezpiecznych substancji. W praktyce wygląda to w ten sposób, że pracodawca chcą wypełnić swoje obowiązki w sposób właściwy powinien:

  • - posiadać wszelkie aktualne karty charakterystyki, które są używane w zakładzie niebezpiecznych substancji oraz także przygotować wykaz takowych substancji razem z odniesieniem do kart,
  • - zapoznać swoich pracowników obowiązkowo z treścią kart oraz posiadać potwierdzenie takowego zapoznania, pod postacią czytelnego podpisu pracownika.
  • - jeśli jest to koniecznie powinien zapewnić wszelkie instrukcje postępowania z substancjami oraz także wszelkie środki ochrony indywidualnej oraz także zbiorowej potrzebne do stosowania bezpiecznego oraz także przechowywania substancji.

Jak wdać na załączonym obrazku karty charakterystyki substancji chemicznej są bardzo ważne i dają sporą wiedzę. Należy przestrzegać tych przepisów, ponieważ z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi nie ma żartów.

Udostępnij:

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Oferty pracy w Krakowie:

Zobacz